Donatie aanvraag formulier

Gegevens aanvraag van stichting of vereniging. Onderdelen met een (*) zijn verplicht.
Datum oprichting
Plaats vestiging
KvK nummer
Contactpersoon
E-mail
Functie contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Gegevens bankrekeningnummer
IBAN
Ten name van
Inhoud van de aanvraag
Activiteiten
Doelgroep
Motivatie aanvraag
Andere instanties
Overige opmerkingen
Verklaring: Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Verklaring plaats
Verklaring datum
Verklaring naam
Verklaring functie